Vyklízení čehokoliv

Likvidace pozůstalostí, vyklízení bytů, sklepů, půd, kanceláří a kancelářských prostor, vyklízení rodinných domů, archivů, skladů, pozemků, zahrad, nebytových prostor a vůbec všeho, co nějakým způsobem souvisí s komunálním odpadem.

Likvidace odpadu vyjde nejlevněji odvozem na sběrný dvůr.

Rádi Vám se vším poradíme a vše vysvětlíme!

Doporučujeme zavolat na nejbližší sběrný dvůr a zjistit podmínky přijetí odpadu. Podmínkou je, aby někdo jel s námi na sběrný dvůr a prokázal trvalé bydliště v Praze. V tomto případě neplatíte nic kromě odvozu.

Ve sběrných dvorech mohou občané odevzdávat zdarma následující druhy odpadu:
  • Objemný odpad (nábytek, zařízení domácností ...)
  • Elektrošrot (pračky, televize, rádia, sporáky, videa ...)
  • Kovový odpad
  • Dřevěný odpad
  • Odpad z údržby zeleně
  • Suť z bytových úprav (do množství 1m3 zdarma)
  • Papír, sklo, plasty
  • Nebezpečné složky komunálního odpadu, včetně starých chladících zařízení
  • Pneumatiky za úhradu

Zdarma mohou sběrné dvory využít všichni občané s trvalým pobytem na území hlavního města. (Živnostníci a firmy mohou odevzdat elektrošrot v omezeném množství nebo dle dohody)


Pracujeme nonstop 7 dní v týdnu. Každý pracovní úkon je jiný, tudíž práce provádíme hodinově nebo úkolově. Průměrná hodinová cena je 250,- Kč/os. Pro zákazníky důchodového věku platí 10 procentní sleva .